Địa chỉ: Số 09 Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Vi CN

Đặt hàng ngay!

Lan Hồ Điệp Màu Hồng

Lan Hồng Báo Lưỡi Đỏ

Lan Hồng Báo Lưỡi Đỏ

450.000đ 500.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Hồng Phát

Hồng Phát

12.000.000đ 13.000.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Phát Tài Trung

Phát Tài Trung

1.750.000đ 1.930.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Lan Du Thuyền Hồng Phớt

Chậu Lan Du Thuyền Hồng Phớt

9.800.000đ 12.000.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Hồng Phớt Lưỡi Tím

Hồng Phớt Lưỡi Tím

2.750.000đ 3.000.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Hồng Báo

Hồng Báo

2.250.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Hồng Phớt Lưỡi Tím Đế Đồng

Thêm vào giỏ hàng

Hồng Phớt

Hồng Phớt

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Ly Hồng Mix Trắng

Chậu Ly Hồng Mix Trắng

10.000.000đ 11.000.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Hồng Phớt Lưỡi Trắng

Thêm vào giỏ hàng

Lan Hồng Đế Cam

Lan Hồng Đế Cam

Giá: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Lan Hồ Điệp Hồng

Thêm vào giỏ hàng