Địa chỉ: Số 09 Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Vi CN

Đặt hàng ngay!

Lan Hồ Điệp Màu Trắng

Trắng V3 Cánh Chim

Trắng V3 Cánh Chim

1.503.000đ 1.670.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Lan Trắng Chấm Bi Tím

Lan Trắng Chấm Bi Tím

1.250.000đ 1.400.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Lan Trắng Thiên Nga

Thêm vào giỏ hàng

Thiên Nga Đen

Thiên Nga Đen

1.350.000đ 1.550.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Lan V3 Cối Xám

Lan V3 Cối Xám

2.500.000đ 3.500.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Chậu V3 Trứng Vàng

Chậu V3 Trứng Vàng

Giá: 3.000.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Lan Trắng Đế Xám

Chậu Lan Trắng Đế Xám

Giá: 5.500.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Lan V3 Mộc

Chậu Lan V3 Mộc

Giá: 3.000.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Lan Hồ Điệp Thiên Nga Mộc

Thêm vào giỏ hàng

Lan Hồ Điệp Màu Trắng Pha Hồng

Thêm vào giỏ hàng

Chậu Lan Hồ Điệp Da Báo

Chậu Lan Hồ Điệp Da Báo

3.250.000đ 3.670.000đ

Thêm vào giỏ hàng

Lan Hồ Điệp Trắng Lưỡi Cam

Lan Hồ Điệp Trắng Lưỡi Cam

3.000.000đ 3.500.000đ

Thêm vào giỏ hàng