Địa chỉ: Số 09 Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Vi CN

Đặt hàng ngay!

Mức giá Hoa Lan Hồ Điệp

LAN ĐƠN 2

LAN ĐƠN 2

250.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN ĐÔI

LAN ĐÔI

500.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN CHỮ S

LAN CHỮ S

500.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN VÀNG 10

LAN VÀNG 10

12.500.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN HAI MÀU

LAN HAI MÀU

7.750.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN VÀNG 7

LAN VÀNG 7

4.750.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN VÀNG 6

LAN VÀNG 6

400.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN VÀNG 5

LAN VÀNG 5

750.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN HỒNG 9

LAN HỒNG 9

2.000.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN HỒNG MINI

LAN HỒNG MINI

1.000.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN HỒNG 4

LAN HỒNG 4

2.500.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN MIX

LAN MIX

2.500.000đ

Thêm vào giỏ hàng