Địa chỉ: Số 09 Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Vi CN

Đặt hàng ngay!

2100 - 3000

LAN HỒNG 4

LAN HỒNG 4

2.500.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN HỒNG 2

LAN HỒNG 2

2.500.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN HỒNG 1

LAN HỒNG 1

2.500.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN HỒNG 5

LAN HỒNG 5

2.500.000đ

Thêm vào giỏ hàng

CHẬU LAN MIX  4 MÀU

CHẬU LAN MIX 4 MÀU

2.500.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN VÀNG 1

LAN VÀNG 1

3.000.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN VÀNG 2

LAN VÀNG 2

1.250.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN MIX 3 MÀU

LAN MIX 3 MÀU

2.500.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN MIX BA MÀU THUYỀN BƯỜM

Thêm vào giỏ hàng

LAN VÀNG 9

LAN VÀNG 9

2.500.000đ

Thêm vào giỏ hàng

LAN VÀNG 11

LAN VÀNG 11

2.500.000đ

Thêm vào giỏ hàng