Địa chỉ: Số 09 Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Vi CN

Đặt hàng ngay!

Chính sách thanh toán

Ngày đăng: 11/10/2023 02:32 PM

    Hình thức thanh toán

    - Thanh toán bằng tiền mặt: thanh toán tại cửa hàng hoặc tại địa điểm giao - nhận hàng.

    - Thanh toán bằng chuyển khoản: chuyển khoản trong khi đặt hàng hoặc tại địa điểm giao - nhận hàng.